fbpx

Pogłębienie i profilowanie skarp stawu oraz niwelacja terenu Sarnowo

Created with Sketch.

Pogłębienie i poszerzenie stawu, łagodniejsze wyprowadzenie istniejących skarp. Zniwelowanie nierównego terenu w celu zwiększenia powierzchni użytkowej placu.